Nón Nửa Đầu – Mẫu Nón 002 – Mẫu Nón Nửa Đầu Vành Cong Mẫu Trơn Màu Xanh Nhạt.