Vành Chống Dịch Bằng Nhựa Loại Đơn Giản Gài Bằng Dính Gai Mẫu Trơn Chưa In Logo