Nón Nửa Đầu – Mẫu Nón 003 – Mẫu Nón Nửa Đầu Vành Cong Mẫu Trơn Màu Đen.