Nón Kết – Mẫu Nón 015 – Mẫu Nón Kết Lưới Màu Xanh Đậm.