Nón Nửa Đầu – Mẫu Nón 001 – Mẫu Nón Nửa Đầu Vành Cong Mẫu Trơn Màu Vàng.