Nón Kết – Mẫu Nón 008 – Mẫu Nón Kết Lưới Màu Xanh Lá Cây & Trắng