Nón Tai Bèo Chống Giọt Bắn Mẫu Trơn Chưa in Logo Hình Hươu Cao Cổ Dành Cho Trẻ Em.