Vành Nhựa Bảo Vệ Tránh Dịch Bệnh Cột Dây Phia Sau Dành Cho Người Lớn & Trẻ Em.