Nón Nữa Đầu – Loại Nón Đơn Giản Màu Trắng Sữa Có Thêu Logo Theo Yêu Cầu Khách Hàng.