Nón Kết – Mẫu Nón 009 – Mẫu Nón Kết Lưới Màu Xanh & Trắng