Khẩu Trang 3 Lớp – Mẫu Khẩu Trang Vải 1 Miếng Đơn In 3D Seattle Seahawks Màu Đen Xám.