Khẩu Trang 3 Lớp – Mẫu Khẩu Trang Vải Loại 1 Mảnh Seattle Seahawks Màu Xanh Lá.