Khẩu Trang 3 Lớp – Mẫu Khẩu Trang Vải Ráp 2 Miếng In 3D Seattle Seahawks Màu Đen.