Vành Chống Giọt Bắn Bằng Nhựa Dành Cho Trẻ Em Loại Đơn Giản Trong Suốt.