Nón Vải Công Nhân Kiểu Nón Trơn Không Có Lưới Trùm Tóc