Nón Kết – Mẫu Nón 018 – Mẫu Nón Kết Lính Rằn Ri Xanh Kiểu 1.