Nón Kết – Mẫu Nón 019 – Mẫu Nón Kết Lính Rằn Ri Xanh Kiểu 2.