Nón Kết Cty Coca Cola – Loại Mũ Lưỡi Trai Màu Đỏ Được Thêu Logo Cty Theo Yêu Cầu.