Đồng Phục Áo Khoác Gió Học Sinh Đoàn Thanh Niên Việt Nam Màu Xanh Biển Pha Trắng.