Đồng Phục Áo Khoác Gió Học Sinh Màu Trắng Pha Màu Xanh Biển Theo Yêu Cầu.