Face Shield Vành Chống Dịch Bằng Nhựa Loại Tốt Đeo Bằng Thun Phía Sau Đầu Có Dán Fin Chống Trầy.