Nón Tai Bèo Thêu Logo – Mẫu Nón Tai Bèo Vành Nhỏ Không Có Dây Đeo Ở Cổ Thêu Logo Mặt Trời