Nón Tai Bèo Thêu Logo – Mẫu Nón Tai Bèo Vành Nhỏ Có Dây Đeo Ở Cổ Thêu Logo Hoa Hướng Dương