Nón Nữa Đầu – Loại Nón Đơn Giản Màu Hồng Nhạt Có Thêu Logo Theo Yêu Cầu Khách Hàng.