Khẩu Trang Thêu – Mẫu Khẩu Trang Vải 3 Lớp Cao Cấp Thêu Hoa Cúc Vàng, Hoa Xanh Trên Nền Đen.