Nón Kết – Mẫu Nón 020 – Mẫu Nón Kết Lính Rằn Ri Xanh Kiểu 3.