KHẨU TRANG VẢI IN THEO YÊU CẦU – BANG BOSTON USA CÓ QUAI ĐEO THUN CO GIẢN, SIZE XUẤT KHẨU.