Áo tạp dề nhựa PE – Loại áo dùng một lần chất lượng cao loại đơn giản.