Nón Kết Zalo – Loại Mũ Lưỡi Trai Màu Đen Phối Với Thêu Logo Theo Yêu Cầu.