Khẩu Trang Thêu – Mẫu Khẩu Trang Vải 3 Lớp Thêu Cành Hoa, Nụ Hồng Đơn Giản Trên Nền Đen.