Face Shield Vành Chống Giọt Bắn Loại Tối Giản Màu Xanh Giá Thành Rẻ Dành Cho Người Lớn.