Khẩu Trang Vải 3 Lớp – Loại Khẩu Trang Vải Với Hoa Văn Lá Hoa Thuần Việt Nam Nền Đỏ.