Khẩu Trang 3 Lớp Cao Cấp – Mẫu Khẩu Trang Hoa Đỏ Phối Trắng Trên Nền Đen Loại Tốt.