Đồng Phục Nhân Viên SPA Tay Ngăn, Viền Xanh, Qúy Phái

Đồng phục cho nhân viên SPA của một hệ thống SPA tại TPHCM. Vải được bên DOSI cung cấp chất lượng theo yêu cầu của bên đặt may. Lô hàng đã được nghiệm thu và giao cho khách hàng. Mẫu mã nhãn mác chất lượng quần áo điều theo yêu cầu của khách hàng. ĐÃ GIAO HÀNG. Mẫu may được DOSI gợi ý và chỉnh sửa theo yêu cầu của khách.