Khẩu Trang 3 Lớp Cao Cấp – Mẫu Khẩu Trang Hoa Trắng Phối Tím Trên Nền Đen Loại Tốt.