Bọc Giày Đi Mưa Cổ Cao Trong Suốt – Loại Bọc Giầy Tiện Lợi Sử Dụng 1 Lần Chống Nước.