Bọc Giày Đi Mưa Cổ Cao – Loại Bọc Giầy Tiện Lợi PE Trong Suốt Màu Xanh Sử Dụng 1 Lần Chống Nước.