Nón Sự Kiện Kiểu Nón Kết Bia Sài Gòn Màu Xanh Lá Cây.