Khẩu Trang Họa Tiết Sơn Mài 3 Lớp Nhiều Màu Sắc Đẹp.