Vành Chống Dịch Bằng Nhựa Loại Tối Giản Đeo Bằng Thun Mẫu Trơn Chưa In Logo