Mũ Tai Bèo Cty Sao Mai – Loại Nón Tai Bèo Màu Trắng in Logo theo yêu cầu.