Mũ Lưỡi Trai Giọt Bắn Dành Cho Người Lớn In Hình Trái Cây 4 Mùa.