Đồng Phục Bảo Hộ Lao Động Cty Xây Dựng Minh Biên May Theo Yêu Cầu.