Bọc Giày Đi Mưa Cổ Cao Màu Xanh – Loại Bọc Giầy Tiện Lợi Chống Nước Sử Dụng 1 Lần.