Bạt Phủ Xe Ô tô 7 Chỗ- Loại Bạt Phủ Xe Hơi Có Phản Quang Chống Nắng, Chống Mưa.