Nón Tai Bèo Có Vành Chống Dịch Dành Cho Người Lớn Với 3 Màu Kem – Nâu – Đen