Nón Nửa Đầu Sport – Loại Mũ Đơn Giản Màu Vàng Thêu Logo Cty Theo Yêu Cầu.