Nón Kết N.W.A- Loại Mũ Lưỡi Trai Đơn Giản Màu Đen Được Thêu Logo Theo Yêu Cầu.