Nón Kết – Mẫu Nón 011 – Mẫu Nón Kết Lưới Màu Xanh Lá Cây & Vàng.