Nón Kết Get Gô Thiết Kế, May Thêu Logo Theo Yêu Cầu